Det var dengang vi havde den højstydende besætning i Danmark.Ydelsen var ikke det vigtigst men – økonomien, men de 2 ting hænger sammen når man forener effektivitet – altså TOP SCORE, hvor man ligger på min. 1.8 kg 4% mælk pr. kg Tørstof. Vores top var gerne omkring 2 kg 4% mælk over længere tid. Ydelsen toppede 2006 med 16200 kg mælk.

Pasning og forudseende er alt afgørende for en høj ydelse – det er ikke svære at passe højtydende køer end lavtydende – det er kun den mennskelige faktor, som bilder sig selv ind, at højtydende køer ikke kan betale sig – man har det godt som menneske, når man har udtalt dette. Herefter bliver det acceptabelt i ens ejen hjerne at nå gennemsnittet – d.v.s. det er ikke køerne som sætter standarden – det er den ansvarlige.

Læs artiklen her »